آراداکس

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

ماشین سازی آراداکس - تولید کننده انواع دیگ بخار، بویلر و تونل های ضد عفونی کننده

ماشین سازي آراداکس با بیش از ربع قرن سابقه در زمینه ي تولید مخازن تحت فشار من جمله دیگ هاي بخار ،
آبگرم ، آبداغ ، روغن داغ فعالیت خود را آغاز نمود و پس از طی گذر سالیان دراز در زمینه هاي دیگر نیز
فعالیت خود را در پی گرفت و از محصولات تولیدي آن میتوان به موارد ذیل اشاره نمود.

برخی از استاندارد ها و شرایط تولید این شرکت

کلیه بویلرهاي تولیدي این کارخانه با توجه به استاندارد شناخته شده بین المللی
B.S ، DIN و بر مبناي نقشه هاي استاندارد ساخته می شود.
دانستن شرایط تولید این شرکت خالی از لطف نیست که به اختصار نمونه اي چند از آن به شرح ذیل
میباشد.
١٧MN یا ۴ A ازنوع آلیاژ ۵۱۶ DIN – فولاد مصرفی در شل دستگاهها مطابق استاندارد ۱۷۱۵۵
١٧MN یا ٤ A ازنوع آلیاژ ۵۱۶ DIN – فولاد مصرفی در شبکه دیگ مطابق استاندارد ۱۷۱۵۵
و از نوع DIN – لوله هاي انتقال حرارت ودود ازنوع مانیسمان بدون درزمطابق استاندارد ۱۷۱۷۵
ST 35.8 از نوع ۷۰۱۸ و ۶۰۱۰ و ۶۰۱۳ میباشد. DIN – الکترود مصرفی در جوشکاري مطابق استاندارد ۱۹۱۳
G – (کلیه جوشکاریهاي انجام شده ایکس ري شده و توسط جوشکاران داراي گواهینامه ٦
انجام گرفته است،همچنین توسط مهندسین شرکت بازرسی کنترل کیفیت مورد تایید قرار میگیرد).

ماشین سازی

تونل ضد عفونی کننده | دیگ بخار | طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی | آراداکس
پخش ویدیو