آراداکس

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

>> تونل ضدعفونی مدل +A ساخت ماشين سازي آراداكس

نوع ضد عفونی: پاشش مواد ضد عفوني به صورت 360 درجه و 16 نازل

آراداکس

>> روش های سفارش محصول:

پخش ویدیو

>> گالری تونل ضدعفونی مدل +A ساخت ماشين سازي آراداكس