آراداکس

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

>> تونل ضدعفونی مدل ++A ساخت ماشين سازي آراداكس

نوع ضد عفونی: پاشش مواد ضد عفوني به صورت 360 درجه و 16 نازل

تونل ضد عفونی کننده ++A | انواع مدل های ضد عفونی کننده ماشین سازی آراداکس
آراداکس

>> روش های سفارش محصول:

>> گالری تونل ضدعفونی مدل ++A ساخت ماشين سازي آراداكس