آراداکس

طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی

>> گيت ضد عفوني ساخت ماشين سازي آراداكس

نوع ضد عفونی: پاشش مواد ضد عفوني به صورت ١٨٠ درجه و ٧ نازل

آراداکس

>> روش های سفارش محصول:

>> گالری گیت ضد عفونی کننده ساخت ماشين سازي آراداكس